NAV Navbar
shell python

Sikke API v1 Dokümantasyonu

Sikke API henüz V1.0 aşamasında olup bazı endpointer için token almanız gerekmektedir. Sikke API'yi kullanarak Sikke veritabanına erişebilir ve kendi yazdığınız uygulamalar ile entegre edebilirsiniz. Sikke API JSONAPI (https://jsonapi.org/) standartlarına uygunluğa dikkat etmiştir.

Sikke.Network ağı MAINNET ve TESTNET sunucularından yayınlanır. Uygulama geliştirme ve testler için TESTNET endpoint'ini, Productionlarınız için MAINNET endpoint'ini kullanmalısınız. MAINNET ve TESTNET endpoint'leri arasında versiyon farklılıkları olabilir! Lütfen sürüm versiyonlarını kontrol etmeyi unutmayınız.

Sikke.Network Endpointler

MAINNET BASE_URL https://api.sikke.network/
TESTNET BASE_URL https://testnet.sikke.network/
v1.0 ENDPOINT https://*.sikke.network/v1

Cüzdanlar/Wallets

Bakiye Sorgulama - Wallet (Cüzdan)

import requests

url = "https://api.sikke.network/v1/wallet/balance/SKK1N5WHL2m6WcfqF29Uj..."
querystring = {"asset":"SKK"}
response = requests.response("GET", url, params=querystring)

print(response.text)
curl "https://api.sikke.network/v1/wallet/balance/SKK1N5WHL2m6WcfqF29Uj..."

JSON Response:


 {
  "balance": 0
 }
 

Bu metod aracılığı ile Sikke platformunda bulunan cüzdanların bakiyeleri öğrenilebilir.

URL Parametreleri

Parametre Açıklama Tip
asset SKK (Boş Gelirse SKK Kabul Edilir) string

Cevap Parametreleri

Parametre Açıklama Tip
balance Sorgulanan Cüzdanın Bakiyesi double

Cüzdan Bakiye Sorgulama - Wallet (Cüzdan)

import requests

url = "https://api.sikke.network/v1/wallet/all_asset_balance/SKK1QBepiMsdrBBX6cy9E7wKtjwZAkWvFmJmA"
response = requests.response("GET", url)

print(response.text)
curl "https://api.sikke.network/v1/wallet/all_asset_balance/SKK1QBepiMsdrBBX6cy9E7wKtjwZAkWvFmJmA"

JSON Response:


 {
  "balances":{} 
 }
 

Bu metod aracılığı ile Sikke platformunda bulunan cüzdanların bütün para birimlerinin bakiyeleri öğrenilebilir.

Cevap Parametreleri

Parametre Açıklama Tip
balance Sorgulanan Cüzdanın Bakiyesi double

Çoklu Bakiye Sorgulama - Wallet (Cüzdan)

import requests

url = "https://api.sikke.network/v1/wallet/balances"
querystring = {"wallets":"SKK175919DDc6XLXUnksZaF5qfLBsK7CFDwbC,SKK12K4c3N8R2MgrUK4Pk69EYkMJkUcgMb6XJ,SKK16TsnHpm2jt2uRcxbU4xFgKJxx4op52gkg","asset":"SKK"}
response = requests.response("GET", url, params=querystring)

print(response.text)
curl "https://api.sikke.network/v1/wallet/all_asset_balance/SKK1QBepiMsdrBBX6cy9E7wKtjwZAkWvFmJmA"

JSON Response:


 {
  "balances":{"SKK12K4c3N8R2MgrUK4Pk69EYkMJkUcgMb6XJ":0,"SKK16TsnHpm2jt2uRcxbU4xFgKJxx4op52gkg":0,"SKK175919DDc6XLXUnksZaF5qfLBsK7CFDwbC":0} 
 }
 

Bu metod aracılığı ile Sikke platformunda bulunan birden fazla cüzdanın bakiyeleri öğrenilebilir.

URL Parametreleri

Parametre Açıklama Tip
wallets SKK175919DDc6XLXUnksZaF5qfLBsK7CFDwbC,SKK12K4c3N8R2MgrUK4Pk69EYkMJkUcgMb6XJ,SKK16TsnHpm2jt2uRcxbU4xFgKJxx4op52gkg string
asset SKK string

Cevap Parametreleri

Parametre Açıklama Tip
balance Sorgulanan Cüzdanın Bakiyesi double

Cüzdan Oluşturma - Wallet (Cüzdan)

import requests

url = "https://api.sikke.network/v1/wallet/generate_wallet"
response = requests.response("GET", url)
print(response.text)
curl "https://api.sikke.network/v1/wallet/generate_wallet"

JSON Response:

{
 "status": "success",
 "wallet": { 
  "address": "SKK12mewJbFDu...",
  "private_key": "94ijfgLABB21ANgGE...",
  "public_key": "3DL69o6RYTg..."
  }
}

Sikke platformunda yeni bir cüzdan oluşturmak için aşağıdaki metod kullanılabilir.

Cevap Parametreleri

Parametre Açıklama Tip
status İşlem Sonucu string
address Oluşturulan Cüzdanın Numarası string
private_key Oluşturulan Cüzdanın Private Key Değeri string
public_key Oluşturulan Cüzdanın Public Key Değeri string

Cüzdan Oluşturma Ve Ağa Kaydetme - Wallet (Cüzdan)

import requests

url = "https://api.sikke.network/v1/wallet/generate_and_save"
response = requests.response("POST", url)
print(response.text)
curl "https://api.sikke.network/v1/wallet/generate_and_save"

JSON Response:

{
 "status": "success",
 "wallet": {
  "address": "SKK12mewJbFDu...",
  "private_key": "94ijfgLABB21ANgGE...",
  "public_key": "3DL69o6RYTg..."
  }
}

Sikke platformunda yeni bir cüzdan oluşturmak ve cüzdanı Sikke ağına kaydetmek için aşağıdaki metod kullanılabilir.

Body Parametreleri

Parametre Açıklama Tip
w_alias_name Cüzdan İsmi string
w_limit_hourly Saatlik İşlem Limiti string
w_limit_daily GÜnlük İşlem Limiti string
w_limit_max_amount Maksimum İşlem Yapılabilecek Tutar string
w_callback_url http://test.com string
w_notification 0,1 Değerlerinden Birini Alır string

Cevap Parametreleri

Parametre Açıklama Tip
status İşlem Sonucu string
address Oluşturulan Cüzdanın Numarası string
private_key Oluşturulan Cüzdanın Private Key Değeri string
public_key Oluşturulan Cüzdanın Public Key Değeri string

Ekleme/Güncelleme - Wallet

import requests

url = "https://api.sikke.network/v1/wallet"response = requests.response("PUT", url)

print(response.text)


JSON Response:

{
   "status": "success",
   "wallet": {
     "address": "walletnumber",
     "alias_name": "Test Wallet",
     "balance": 0,
     "insert_date": "2018-09-11 12:09:38.160000",
     "limit_daily": 1500,
     "limit_hourly": 150,
     "limit_max_amount": 150,
     "status": 1,
     "type": 1
   }
}

Kullanıcıların cüzdanları üzerinde güncelleme ve ekleme gibi işlemler yapabilmek için bu method kullanılabilir.

Body Parametreleri

Parametre Açıklama Tip
w_alias_name Cüzdan İsmi string
w_type Cüzdan Tipi string
w_status Cüzdan Durumu string
w_is_default Null string
w_limit_hourly Saatlik İşlem Limiti string
w_limit_daily GÜnlük İşlem Limiti string
w_limit_max_amount Maksimum İşlem Yapılabilecek Tutar string
sign İşlem Yapılabilmesi İçin Gerek Kullanıcı İmzası string
nonce Anlık Zaman Damgasını Belirtir string
w_pub_key Cüzdan Public Key Değeri string
w_notification 0,1 Değerlerinden Birini Alır string

Cevap Parametreleri

Cüzdanlarım - Wallet

import requests

url = "https://api.sikke.network/v1/wallet"

querystring = {"skip":"0","take":"10"}


response = requests.response("PUT", url, params=querystring)

print(response.text)


JSON Response:

{
   "wallet": {
     "address": "walletnumber",
     "alias_name": "Test Wallet",
     "asset": "SKK",
     "balance": 0,
     "callback_url": "",
     "contract_token": 150,
     "limit_max_amount": 150,
     "status": 1,
     "type": 1,
   }
}

Kullanıcıların cüzdanlarını görüntülemek için bu metod kullanılabilir.

URL Parametreleri

Parametre Açıklama Tip
skip Sorgu Kaçıncı Cüzdandan Başlayacak string
take Sorgu Kaçıncı Cüzdana Kadar Sürecek string

Cüzdanım - Wallet

import requests

url = "https://api.sikke.network/v1/wallet/SKK1SYfJCnigceXUqzkqP993nBoJr5WqMkSN"

querystring = {"w_pub_key":"3JT2MnjVAwSTV9yeYusCWGH73UE5goqu9uaWXQM5samXyrduXkV4GbpUEMrbi9J7NkuWF8UMHzXqjQJWykwVm4bx"}

response = requests.response("GET", url, params=querystring)

print(response.text)


JSON Response:

{
   "wallet": {
     "address": "SKK16kg2158zcL8jqFpYB2nrRYH3JFP5hTprQ",
     "alias_name": "Test Wallet",
     "asset": "SKK",
     "balance": 0,
     "callback_url": "",
     "contract_token": 150,
     "limit_max_amount": 150,
     "status": 1,
     "type": 1,
   }
}

Kullanıcının cüzdan detayını görüntülemek için bu metod kullanılabilir.

URL Parametreleri

Parametre Açıklama Tip
w_pub_key Sorgulanan İşlem ile İlgili Cüzdan Public Key Değeri string

İşlemler/TX

İşlem Detayı - Transaction (İşlemler)

import requests

url = "https://api.sikke.network/v1/tx/a81f10607116321fc3ec0290efe2f233cdecd13eda192f9147cd372b03593a79"
response = requests.response("GET", url)
print(response.text)
curl "https://api.sikke.network/v1/tx/a81f10607116321fc3ec0290efe2f233cdecd13eda192f9147cd372b03593a79"

JSON Response:

{
 "tx": {
  "_id": "5b34e3391d41c83fbe2e47b0",
      "action_time": 1530192697383,
  "asset": "SKK",
  "complete_time": 1530192697383,
  "confirm_rate": "",
  "group": 8095,
  "hash": "a81f10607116321fc3ec0290efe2f233cdecd13eda192f9147cd372b03593a79",
  "nonce": "1530192699",
  "prev_hash": "8773f460f57f3aa349af5ed0bd116a1248ca9bae86bf9fea421fe264020f43a8",
  "seq": 8096,
  "status": 1,
  "subtype": 2,
  "type": 1,
  "wallet": "SKK17h6BPxWhJS54j5UJ1Mdf6Z2UkGG4P5n4x"
  }
}

Sikke platformunda gerçekleşmiş olan bir işlemin detaylarına ulaşmak için aşağıdaki metod kullanılabilir.

URL Parametreleri

Parametre Açıklama Tip
w_pub_key={cuzdan_public_key} Sorgulanan İşlem ile İlgili Cüzdan Public Key Değeri Girilirse Daha Fazla Detay Gösterilir string

Cevap Parametreleri

Parametre Açıklama Tip
_id İşlem ID string
action_time İşlem Başlangıç Zamanı integer
asset Para Birimi string
complete_time İşlem Tamamlanma Zamanı integer
confirm_rate NULL integer
group Grup Değeri integer
hash Geçerli Hash Değeri string
nonce Hash İçin Zaman Damgası string
prev_hash Bir Önceki Hash Değeri string
seq İşlemin Benzersiz Sıra Numarası integer
status İşlemin Anlık Durumu integer
subtype İşlem Alt Tipi integer
type İşlem Tipi integer
wallet Cüzdan Numarası string
Parametre Açıklama Tip
to Transferin Gönderildiği Cüzdan Numarası string
amount Gönderilen Sikke Değeri double
desc Gerçekleşen İşlemin Açıklaması string
fee Komisyon Tutarı string
fee_asset Komisyon Para Birimi string

İşlem Listeleri - Transaction (İşlemler)

import requests

url = "https://api.sikke.network/v1/tx"
response = requests.response("GET", url)
print(response.text)
curl "https://api.sikke.network/v1/tx/"

JSON Response:

{
 "tx_items": [
   {
   "_id": "5b4ba5f95f627d698ac65ff0",
      "action_time": 1531684345038,
   "asset": "SKK",
   "complete_time": 1531684345038,
   "confirm_rate": 100,
   "desc": "9303 nolu işlem ücreti",
   "fee": "",
   "fee_asset": "",
   "group": 9303,
   "hash": "2d429b393a9da2179bbe3fc9991a2ddb9fbcb3ff4b6f628d96d2a92ead86f45a",
   "nonce": "",
   "prev_hash": "dd31220b04dcc1dc7f1f6f324812ee1eb26cab99f2f8d3d1d28c67ba98468940",
   "seq": 9306,
   "status": 1,
   "subtype": 4,
   "to": "SKK159rC1ZwFQ2Sq1B9mepQmknjD3MHtzj19s"
   "type": 1,
   "wallet": "SKK19FiKEtunucWqLjNXtnDH479mzkRrD1DEr"
   }
  ]
}

Sikke platformunda gerçekleşen işlemlerin anlık detaylarına ulaşmak için aşağıdaki metod kullanılabilir.

URL Parametreleri

Parametre Açıklama Tip
user_id Kullanıcı ID string
wallet Cüzdan Numarası string
asset Para Birimi string
type Gerçekleşen Transfer İşleminin Tipi string
subtype Gerçekleşen Transfer İşleminin Alt Tipi string
status Gerçekleşen Transfer İşleminin Anlık Durumu string
skip Tanımlı Değer 0 string
limit Kaç Adet İşlemin Gösterileceğini Belirtir. string
sort Yapılan İşlemleri Sıralar. asc / desc Değerleri Kullanılabilir. string
seq_gt Girilen Değerden Daha Büyük Sequence Değerine Sahip Olan İşlemleri Gösterir. string
wallets Sadece, Belirtilen Cüzdanlar ile İlgili İşlemleri Gösterir. (Birden Fazla Cüzdan Bilgisi İçin Virgül Kullanılabilir.) string
w_pub_key Gizli İşlemleri Görüntülemek İçin Cüzdan Public Key değerinin girilmesi gerekir. string
from_date Belirtilen Tarihten Bugüne Kadar Gerçekleşmiş İşlemleri Gösterir. string
to_date Belirtilen Tarihe Kadar Gerçekleşmiş İşlemleri Gösterir. string
get_my_tx yes / no Değerlerini Alır. Eğer Giriş Yapmış Kullanıcıları İşlemleri Görüntülenmek İsteniyorsa yes Değeri Girilmelidir. string

Cevap Parametreleri

Parametre Açıklama Tip
_id İşlem ID string
action_time İşlem Başlangıç Zamanı integer
amount Gönderilen Sikke Değeri double
asset Para Birimi string
complete_time İşlem Tamamlanma Zamanı integer
confirm_rate NULL integer
desc İşlem İçin Belirtilen Açıklama string
fee Komisyon Tutarı string
fee_asset Komisyon Para Birimi string
group Grup Değeri integer
hash Geçerli Hash Değeri string
nonce Hash İçin Zaman Damgası string
prev_hash Önceki Hash Değeri string
seq İşlemin Benzersiz Sıra Numarası integer
status İşlemin Anlık Durumu integer
subtype İşlemin integer
to Transferin Gönderildiği Cüzdan Numarası string
type İşlem Tipi integer
wallet Cüzdan Numarası string

Para Gönderme (İmzayla) - Transaction(İşlemler)

import requests

url = "https://api.sikke.network/v1/tx"
response = requests.response("POST", url)
print(response.text)
curl "https://api.sikke.network/v1/tx/"

JSON Response:

{
   "status": "success",
   "tx":
   {
     "_id": "5b4ba5f95f627d698ac65ff0",
      "action_time": 1531684345038,
     "amount": -100,
     "asset": "SKK",
     "desc": "",
     "fee": 0.1,
     "fee_asset": "SKK",
     "hash": "",
     "nonce": "1535464615537",
     "prev_hash": "",
     "status": 0,
     "subtype": 1,
     "to": "SKK159rC1ZwFQ2Sq1B9mepQmknjD3MHtzj19s"
     "type": 1,
     "wallet": "SKK19FiKEtunucWqLjNXtnDH479mzkRrD1DEr"
   }
}

Sikke platformunda gerçekleşen işlemlerin anlık detaylarına ulaşmak için aşağıdaki metod kullanılabilir.

Body Parametreleri

Parametre Açıklama Tip
tx_w_number SKK1D6Rmdme6k56BC2ir3EANVXY2c59SyM3ff string
tx_to_w_number SKK1CX2Bn9BHSP13rXZgtau9yTaPeRjknqcCA string
tx_sign $from_w_number__$to_w_number__$inputTxAmount__$asset__$tx_nonce string
tx_amount 100 string
tx_desc string
tx_data string
tx_asset SKK string
w_pub_key Gönderim yapan cüzdanın public keyi string
tx_nonce 1535464615537 string
is_hidden Eğer hidden sa 1 gönderilecek string

Cevap Parametreleri

Parametre Açıklama Tip
_id İşlem ID string
action_time İşlem Başlangıç Zamanı integer
amount Gönderilen Sikke Değeri double
asset Para Birimi string
complete_time İşlem Tamamlanma Zamanı integer
confirm_rate NULL integer
desc İşlem İçin Belirtilen Açıklama string
fee Komisyon Tutarı string
fee_asset Komisyon Para Birimi string
group Grup Değeri integer
hash Geçerli Hash Değeri string
nonce Hash İçin Zaman Damgası string
prev_hash Önceki Hash Değeri string
seq İşlemin Benzersiz Sıra Numarası integer
status İşlemin Anlık Durumu integer
subtype İşlemin integer
to Transferin Gönderildiği Cüzdan Numarası string
type İşlem Tipi integer
wallet Cüzdan Numarası string

Para Gönderme (Private Keyle) - Transaction(İşlemler)

import requests

url = "https://api.sikke.network/v1/tx"
response = requests.response("POST", url)
print(response.text)
curl "https://api.sikke.network/v1/tx/"

JSON Response:

{
   "status": "success",
   "tx":
   {
     "_id": "5b4ba5f95f627d698ac65ff0",
      "action_time": 1531684345038,
     "amount": -100,
     "asset": "SKK",
     "desc": "",
     "fee": 0.1,
     "fee_asset": "SKK",
     "hash": "",
     "nonce": "1535464615537",
     "prev_hash": "",
     "status": 0,
     "subtype": 1,
     "to": "SKK159rC1ZwFQ2Sq1B9mepQmknjD3MHtzj19s"
     "type": 1,
     "wallet": "SKK19FiKEtunucWqLjNXtnDH479mzkRrD1DEr"
   }
}

Sikke platformunda gerçekleşen işlemlerin anlık detaylarına ulaşmak için aşağıdaki metod kullanılabilir.

Body Parametreleri

Parametre Açıklama Tip
tx_w_number SKK1D6Rmdme6k56BC2ir3EANVXY2c59SyM3ff string
tx_to_w_number SKK1CX2Bn9BHSP13rXZgtau9yTaPeRjknqcCA string
tx_amount 100 string
tx_desc string
tx_data string
tx_asset SKK string
w_pub_key Gönderim yapan cüzdanın public keyi string
is_hidden Eğer hidden sa 1 gönderilecek string
send_with_key yes string
w_pri_key Bn7CTv1zQJ3MDmrGbP4nCRPSVZB3aj1n5eEqQoxxbfQN string

Cevap Parametreleri

Parametre Açıklama Tip
_id İşlem ID string
action_time İşlem Başlangıç Zamanı integer
amount Gönderilen Sikke Değeri double
asset Para Birimi string
complete_time İşlem Tamamlanma Zamanı integer
confirm_rate NULL integer
desc İşlem İçin Belirtilen Açıklama string
fee Komisyon Tutarı string
fee_asset Komisyon Para Birimi string
group Grup Değeri integer
hash Geçerli Hash Değeri string
nonce Hash İçin Zaman Damgası string
prev_hash Önceki Hash Değeri string
seq İşlemin Benzersiz Sıra Numarası integer
status İşlemin Anlık Durumu integer
subtype İşlemin integer
to Transferin Gönderildiği Cüzdan Numarası string
type İşlem Tipi integer
wallet Cüzdan Numarası string

Hesap/Account

Access Token Alma - oAuth


import requests

url = "https://api.sikke.network/v1/oauth/token"


response = requests.response("POST", url)

print(response.text)curl "https://example.com/api/kittens"
-H "Authorization: meowmeowmeow"

JSON Response:

{
   "access_token": 1200e7e2f74c4c00c37dcb383488dd1d403b1e06164980460f8166ee4f69d6da,
   "alias_name": "inciler",
   "email": "sikkedev@gmail.com",
   "expires_in": 3600,
   "name": "Huseyin",
   "refresh_token": 8dfd1e6c5aa8d0c0afb5353ee402377fc1f82e1c53503e93a473ebcceec44bc0,
   "rt_expires_in": 86400,
   "status": "success",
   "surname": "inciler",
   "token_type": "Bearer",
   "user_id": "user_id",
}

Kullanıcı işlemleri için access token gereklidir.

Body Parametreleri

Parametre Açıklama Tip
grant_type Default: password string
username Kullanıcının Mail Adresi string
password Kullanıcının Şifresi string

Cevap Parametreleri

Parametre Açıklama Tip
access_token Kullanıcı İşlemleri İçin Gerekli Olan Token string
alias_name Geçerli Kullanıcı Adı string
email Kullanıcı Mail Adresi string
expires_in Access Token Değerinin Kullanılabilirlik Süresi (sn) integer
name Kullanıcının İsmi string
refresh_token Üretilen Access Token Değerini Yenilemek İçin Kullanılabilir string
rt_expires_in Refresh Token Değerinin Kullanılabilirlik Süresi (sn) integer
status Access Token Üretiminin Durumunu Gösterir (Default: "success") string
surname Kullanıcının Soyismi string
token_type Üretilen Token Değerinin Tipi (Default: "Bearer") string
user_id Kullanıcının ID'si string

Access Token Yenileme - oAuth

import requests

url = "https://api.sikke.network/v1/oauth/refresh_token"


response = requests.response("POST", url)

print(response.text)


curl "https://api.sikke.network/v1/oauth/refresh_token"

JSON Response:

{
   "access_token": 1200e7e2f74c4c00c37dcb383488dd1d403b1e06164980460f8166ee4f69d6da,
   "expires_in": 3600,
   "refresh_token": 8dfd1e6c5aa8d0c0afb5353ee402377fc1f82e1c53503e93a473ebcceec44bc0,
   "status": "success",
   "token_type": "Bearer",
}

Kullanıcı işlemleri için gereken access token değerinin yenilenmesi için aşağıdaki metod kullanılabilir.

Body Parametreleri

Parametre Açıklama Tip
grant_type Default: refresh_token string
refresh_token Yenilenecek Olan Eski Token Değeri string

Kayıt Olma - Auth

import requests

url = "https://api.sikke.network/v1/auth/signup"


response = requests.response("POST", url)

print(response.text)


JSON Response:

{
   "status": "success",
   "user": {
     "_id": "5b97ace05f627d29b7ab849f",
     "email": "test@gmail.com",
     "insert_date": 1536666848399,
     "status": 1
   }
}

Bu metod kullanılarak yeni kullanıcı kaydı oluşturulabilir.

Body Parametreleri

Parametre Açıklama Tip
email Kullanıcının Kayıt Olacağı E-Posta Adresi string
password Kullanıcının Kayıt Olacağı Şifre string
password_confirm Kullanıcının Kayıt Olacağı Şifrenin Tekrarı string

Kayıt Aktivasyonu - Auth

import requests

url = "https://api.sikke.network/v1/auth/signup/activation"


response = requests.response("POST", url)

print(response.text)


JSON Response:

{
   "status": "success",
}

Bu metod kullanılarak kaydolan kullanıcının aktivasyon işlemi gerçekleştirilebilir.

Body Parametreleri

Parametre Açıklama Tip
email Kullanıcının Kayıt Olduğu E-Posta Adresi string
code Kullanıcının Kayıt Aktivasyon İşlemini Gerçekleştirmek İçin Gereken Değer string

Şifremi Unuttum - Auth

import requests

url = "https://api.sikke.network/v1/auth/forgot_password"

response = requests.response("POST", url)

print(response.text)


JSON Response:

{
   "status": "success",
}

Şifresini unutan kullanıcılar için aşağıdaki metod kullanılabilir.

Body Parametreleri

Parametre Açıklama Tip
email Şifresini Unutan Kullanıcının E-Posta Adresi string

Şifre Sıfırlama - Auth

import requests

url = "https://api.sikke.network/v1/auth/reset_password"


response = requests.response("POST", url)

print(response.text)


JSON Response:

{
   "status": "success",
}

Şifresini sıfırlamak isteyen kullanıcılar için aşağıdaki metod kullanılabilir.

Body Parametreleri

Parametre Açıklama Tip
password Şifresini Sıfırlamak İsteyen Kullanıcının Yeni Şifresi string
password_confirm Şifresini Sıfırlamak İsteyen Kullanıcının Yeni Şifresinin Onayı string
code Şifremi Unuttum Metodunun Cevabı Olarak Dönen Değişken string
email Şifresi Sıfırlanacak Olan Kullanıcının Mail Adresi string

Errors

The Kittn API uses the following error codes:

Error Code Meaning
400 Bad Request -- Your request is invalid.
401 Unauthorized -- Your API key is wrong.
403 Forbidden -- The kitten requested is hidden for administrators only.
404 Not Found -- The specified kitten could not be found.
405 Method Not Allowed -- You tried to access a kitten with an invalid method.
406 Not Acceptable -- You requested a format that isn't json.
410 Gone -- The kitten requested has been removed from our servers.
418 I'm a teapot.
429 Too Many Requests -- You're requesting too many kittens! Slow down!
500 Internal Server Error -- We had a problem with our server. Try again later.
503 Service Unavailable -- We're temporarily offline for maintenance. Please try again later.